HẢI SẢN GIÁ SỈ

facebook
Zalo
  • 031989038142728.jpg
  • 145571128905084.jpg
  • 190878908207890.jpg
  • 282372674675137.jpg

Hải sản tươi sống

Tôm Hùm Alaska
Giá: 990.000 đ
Cua Hoàng Đế
Giá: 1.950.000 đ
Cua Dungeness
Giá: 750.000 đ
Bào ngư Hàn Quốc
Giá: 1.150.000 đ
Vẹm New Zealand
Giá: 290.000 đ
Ốc vòi voi
Giá: 790.000 đ
Cá Bơn Hàn Quốc
Giá: 800.000 đ